Günlük Okumalar

Suçunuz İnançsızlık mı?

Suçunuz İnançsızlık mı?

Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. —2.Timoteos 3:16

Ya Rab, Ne Yapmamı İstiyorsun?

Ya Rab, Ne Yapmamı İstiyorsun?

Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” dediğini işitti. Saul, “Ey Efendim, sen kimsin?” dedi. —Elçilerin İşleri 9:4–5

Sevgi Tanrısı | Yuhanna 3:9-21

Sevgi Tanrısı | Yuhanna 3:9-21

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. —Yuhanna 3:16

Yalan Söylemek

Yalan Söylemek

Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. —Koloseliler 3:9

Zamandan Bir Pay: Yaşam

Zamandan Bir Pay: Yaşam

İnsana gelince, ota benzer ömrü, kır çiçeği gibi serpilir; rüzgar üzerine esince yok olur gider, bulunduğu yer onu tanımaz. —Mezmur 103:15–16