Neden Çarmıh? Neden Diriliş? Neden İsa?

Neden Çarmıh? Neden Diriliş? Neden İsa?

Neden Çarmıh? Neden Diriliş? Neden İsa? Tanıklık yapmak kişilerin doğruluk aynasıdır… Tanıklık yapan insan(lar) gördüklerini, yaşadıklarını anlatır… Tanıklığın özelliği budur… İnsanlar, verdiği tanıklıklarla toplumda yer edinirler… Çoğu zaman...
Mesih’e İman, Kurtuluşun Tek Yolu Mudur?

Mesih’e İman, Kurtuluşun Tek Yolu Mudur?

Resim: Nick Fewings İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” —Yuhanna 14:6  Kültürel zorluklar Günümüz insanı kapsayıcı, kucaklayıcı olmayı çok seviyor. Herkesin haklı olmasını istiyoruz. Hatta...
Hristiyanlar Sevgiden Ne Anlar?

Hristiyanlar Sevgiden Ne Anlar?

Hristiyanlar Sevgiden Ne Anlar? Hristiyanlar Sevgiden Ne Anlar? tarafından Yazar | Mar 11, 2021 | İsa Kimdir?, Sorular, VideolarEminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de...
Hristiyanlar Neye İman Eder?

Hristiyanlar Neye İman Eder?

Hristiyanlar Neye İman Eder? Hristiyanlar Neye İman Eder? tarafından Yazar | Şub 11, 2021 | İsa Kimdir?, Sorular, Videolarİman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir....
Yuhanna’ya Giriş

Yuhanna’ya Giriş

İsa’nın yaşamını diğer kitaplardan (Matta, Markos, Luka) farklı bir açıdan anlatan Yuhanna Kitabı, kilise tarihi boyunca sayısız imanlı tarafından sevilmiştir. Yuhanna kitabı basit görünmesine karşın, derin anlamlar içermektedir. Bu nedenle bu kitap, hem büyük bir...
Bu Nehemya’nın Kasesi Mi?

Bu Nehemya’nın Kasesi Mi?

Resimde görülen gümüş kase M.Ö. 5 yy. Pers İmparatorluğunun hükümdarlarından I. Ahaşveros’a aittir ve New York Metropolitan Müzesinde sergilenmektedir. Bu tarz kaseler Pers saraylarında şarap içmek için kullanılırlardı. Kasenin üzerinde çivi yazıtı ile Ahaşveros’un...